Byggservice

Byggservice

Genom att anlita oss får ni hjälp med exempelvis:

Vaktmästartjänster, materialförsörjning
Byggstädning, sanering inre/yttre miljö
Lättrivning, industrifastigheter och hus
Rivning, stålkonstruktioner
Isknackning, fastigheter
Lättare markarbeten
Snö- och takskottning
Hjullastarchafförer
Asbestsanering
Extra resurser
Källsortering
Asbestsanering/rivning